มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อม ผอ. กองสวัสดิการ สังคม ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองคลัง มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

0

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#📢ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

📢เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

📢 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

 

0

ประกาศกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามความเห็นชอบของ กกต.จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

#ประกาศกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามความเห็นชอบของ กกต.จังหวัดอุดรธานี

จึงขอประกาศแบบ สถ.1/1และ แบบ ผถ.1/1 ให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

0

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#📢ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

📢เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. โพนงาม

📢 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

0

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพนงามผู้สน สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

Posted by:

#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพนงามผู้สน สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
เวลา 08:30น.-16:30 น. ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

#เพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเรา

………………………………..
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#โทร. 042-148420 กด1

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในวันเลือกตั้ง วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-148420 กด 1

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไปกัน
………………………………………..
#ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#หมายเลขโทรศัพท์042148420

0

ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 รองปลัด ผอ.กองสวัสดิการและ ผอ.กองคลัง ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0
Page 1 of 33 12345...»