นายเศวต สายพรม หัวหน้ากลุ่มงานเลือกตั้ง และนางสาวสุกัลยา รักษ์มณี จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนน และให้คำแนะนำในการดำเนินการการเลือกตั้งของอบต.โพนงาม

Posted by:

วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:30 น.

นายเศวต สายพรม หัวหน้ากลุ่มงานเลือกตั้ง และนางสาวสุกัลยา รักษ์มณี จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมสถานที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนน และให้คำแนะนำในการดำเนินการการเลือกตั้งของอบต.โพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

0

ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

Posted by:

📣ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส
#อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะ😊

0

มอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)

Posted by:

วัน เสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ด้วยความเรียบร้อยครบจำนวน 21 เขตเลือกตั้ง
โดยมี นายวิเชียร เขตประทุม นางสาวนุชนาถ วงค์วรรณ
นายวารินทร์ ประจงสาร จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการมอบวัสดุ-อุปกรณ์การเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

0

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน

Posted by:

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายยืนยง มะยุโรวาท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดำเนินงานการเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเปิดการอบรมฯในครั้งนี้ และให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้งฯ

และในเวลา 13:00 น. นายวารินทร์ ประจงสาร จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

ท่าน ยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.16 น.
ท่าน ยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ศูนย์ประสานงานฯ อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน

ขอขอบคุณท่านและทีมงานเป็นอย่างสูง

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Posted by:

วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.โพนงาม​ ร่วมกับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (U2T)UDRUต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร่วมกับท่านอำเภอหนองหาน ท่านประทีป อุยเจริญ และเจ้าหน้าที่​ทุกภาคส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นพ่อแม่พี่ ต้อนรับท่าน ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ท่านผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ท่านดร.เอกรา ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ(U2T)ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

0

นายพิทยา สุนทรวิภาต (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้ตรวจการเลือกตั้งอุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น

Posted by:

วันนี้ 24 ต.ค 64 เวลา 10.40 น. นายพิทยา สุนทรวิภาต (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด) ผู้ตรวจการเลือกตั้งอุดรธานี ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งของท้องถิ่น ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งท้องถิ่น ณ อบต.โพนงาม เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำ

0

กองช่างซ่อมแซมถนนเบื้องต้น สายทางเข้าบ้านสะคาม ม 3 ตำบลโพนงาม

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กองช่าง ซ่อมแซมถนนเบื้องต้น สายทางเข้าบ้านสะคาม ม 3 ตำบลโพนงาม

0

กองช่างซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยางเดี่ยว-โนนทรายฟอง ค่ะนำทีมโดย ปอ.กองช่าง

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กองช่าง ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยางเดี่ยว-โนนทรายฟอง ค่ะนำทีมโดย ปอ.กองช่าง

0
Page 1 of 18 12345...»