กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.โพนงาม ,บ้านโคก ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19

Posted by:

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.โพนงาม ,บ้านโคก ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ณ โรงงานไทยฮั้วยางพารา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

0

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

Posted by:

วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดสว่างอารมณ์ และตรวจดูความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

0

กิจกรรมงานกู้ชีพฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแห่งที่1วัดป่าไม้น้อย และงานป้องกันฯส่งน้ำศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลโพนงาม

Posted by:

#กิจกรรมงานป้องกันฯส่งน้ำศูนย์เรียนรู้การเกษตรตำบลโพนงาม
#กิจกรรมงานกู้ชีพฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสถานกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงแห่งที่1วัดป่าไม้น้อย

0

มอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างเทพื้นบ้าน(เพิ่มเติม)

Posted by:

วัน จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายก อบต.โพนงาม ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม ช่างอั๋น เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคสนับสนุนเพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างเทพื้นบ้าน(เพิ่มเติม)

0

นำรถออกไปรับผู้ต้องหาที่พ้นโทษเพื่อมากักตัวต่อที่ศูนย์พักคอยวัน

Posted by:

#กิจกรรมอบต.โพนงาม
-นำรถออกไปรับผู้ต้องหาที่พ้นโทษเพื่อมากักตัวต่อที่ศูนย์พักคอยวัน จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำการจุดฉีดวัคซีน ที่ สพป.อุดรธานี เขต 3
-กิจกรรมหน้าเสาธงและรับนโยบายผู้บริหารก่อนการปฏิบัติราชการ

0

มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ แก่จิตอาสาในการก่อนสร้างห้องน้ำสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

Posted by:

นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบเครื่องดื่มเกลือแร่ แก่จิตอาสาในการก่อนสร้างห้องน้ำสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ประจำตำบลโพนงาม และ อสม. และดูความคืบหน้าของการสร้างห้องน้ำสำหรับผู้กักตัวฯ ณ สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

Posted by:

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30น. นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายก อบต.โพนงาม ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ประจำตำบลโพนงาม และ อสม. และดูความคืบหน้าของการสร้างห้องน้ำสำหรับผู้กักตัวฯ ณ สถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

0

ลงพื้นที่ดูควบคืบหน้าการก่อสร้างที่พักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส รายนางปน สินธุชาติ บ้านดงคำ หมู่8

Posted by:

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายก อบต.โพนงาม ผอ.กองสวัสดิการ ผอ.กองคลัง ช่างอั๋น ลงพื้นที่ดูควบคืบหน้าการก่อสร้างที่พักอาศัยของผู้ด้อยโอกาส รายนางปน สินธุชาติ บ้านดงคำ หมู่8 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ในการการจัดชื้อวัสดุก่อสร้างฯ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีความสามัคคีช่วยกันก่อสร้างฯ ในครั้งนี้

0

ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็นให้แก่ อสม. ณ สถานกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

Posted by:

วัน พุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ มอบน้ำดื่มและของใช้จำเป็นให้แก่ อสม. ณ สถานกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แห่งที่ 1 วัดป่าไม้น้อย

0
Page 1 of 7 12345...»