ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 รองปลัด ผอ.กองสวัสดิการและ ผอ.กองคลัง ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0

ซ่อมแซมถนนเบื้องต้นในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#ทีมกองช่าง
– ซ่อมแซมถนนเบื้องต้นในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม

0

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

Posted by:

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564
นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯและผู้นำชุมชน ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

0

กองช่างชี้แจงการล้อมรั้วตามแนวเขตริมถนนทางสาสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม บ้านนิคมฯ ม.2

Posted by:

#กองช่าง ชี้แจงการล้อมรั้วตามแนวเขตริมถนนทางสาสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม บ้านนิคมฯ ม.2

 

0

แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนเบื้องต้นถนนสายบ้านโพนงาม ไป บ้านศาลา

Posted by:

– แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนเบื้องต้นถนนสายบ้านโพนงาม ไป บ้านศาลา
0

ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

Posted by:

วัน อังคาร ที่ 28 กันยายน 2564
นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯและผู้นำชุมชน ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

0

ร่วมมอบถุงปันสุขกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้กับสถานที่กักตัววัดป่าไม้น้อย และบ้านนางิ้ว ตำบลโพนงาม

Posted by:

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมมอบถุงปันสุขกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้กับสถานที่กักตัววัดป่าไม้น้อย และบ้านนางิ้ว ตำบลโพนงาม

0

แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนเบื้องต้นถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว แก้ไขปัญหาเบื้องต้นถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว และซ่องแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตตำบลโพนงาม

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#ทีมกองช่าง
– แก้ไขปัญหาซ่อมแซมถนนเบื้องต้นถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว แก้ไขปัญหาเบื้องต้นถนนสายบ้านโคก หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว
– ซ่องแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตตำบลโพนงาม

0

วัน จันทร์ที่ 27กันยายน 2564 มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

Posted by:

วัน จันทร์ที่ 27กันยายน 2564
นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯและผู้นำชุมชน ส่งมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

0

มอบน้ำดื่มและให้ขวัญกำลังใจกับชาวบ้านนิคมหนองตาลเพื่อตรวจคัดกรอง(รอบที่ 2 )

Posted by:

วัน จันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบน้ำดื่มและให้ขวัญกำลังใจกับชาวบ้านนิคมหนองตาลเพื่อตรวจคัดกรอง(รอบที่ 2 )

0
Page 1 of 6 12345...»