ภารกิจกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงวัดป่าไม้น้อย

Posted by:

#ภารกิจกองช่างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงวัดป่าไม้น้อย

0