กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำวันที่2กันยายน 2564

Posted by:

ประจำวันที่2กันยายน 2564
#กองสาธารณสุข ประจำการจุดฉีดวัคชีนฯ ที่ สพฐ.เขต3
#กองการศึกษาฯ #ป้องกันฯ จัดสถานที่เพื่อรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศพด.ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ใน วันที่ 3กันยายน 2554
#กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน ตรวจสอบฝาร่องระบายน้ำ และดูความเรียบร้อยของห้องน้ำสถานที่กักกตัวฯ ที่วัดป่าไม้น้อย
#ป้องกันฯ #กู้ชีพ จัดแถวผลัดเปลี่ยนเวรเตรียมความพี้อมก่อนการปฏิบัติงานฯ
0

ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง

Posted by:

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายก อบต.โพนงาม ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง

0

ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

#กองช่าง ซ่องไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดอนยางเดี่ยว ม.10
#ป้องกันฯ ส่งน้ำเพื่ออุปโภคให้ประชาชนตำบลโพนงาม
#กองการศึกษาฯ ตัดหญ้าสนามบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โพนงาม
0

กองสวัสดิการลงพื้นที่ดูควบคืบหน้างานก่อสร้างเทพื้นบ้านนางปน สินธุชาติ บ้านดงคำ ม.8

Posted by:

กองสวัสดิการลงพื้นที่ดูควบคืบหน้างานก่อสร้างเทพื้นบ้านนางปน สินธุชาติ บ้านดงคำ ม.8 โดยมีผญบ.ไตรรัตน์ คำหอมและชาวบ้านดงคำร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างครั้งนี้

 

0

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้กับ ร.พ หนองหานโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วัน พุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมพิธีส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้กับ ร.พ หนองหานโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดร นายอำเภอหนองหาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมในครั้งนี้

0