ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัววัดป่าไม้น้อย

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มาตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัววัดป่าไม้น้อย

0