กิจกรรมเปิดโครงการธนาคารขยะ บ้านนิคมหนองตาล หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการธนาคารขยะ บ้านนิคมหนองตาล หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

0

พิธีปิโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

Posted by:

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมพิธีปิดโครงการ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรหนองหาน บ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานีและร่วมมอบบัตรบุคคลสีขาวปลอดยาเสพติด, ป้ายครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด, คุ้มสีขาวปลอดยาเสพติด, หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด และได้มอบนโยบายชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ชุดปฏิบัติการฯและส่งต่อความยั่งยืนแก่ทางอำเภอต่อไป

0

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564

Posted by:

วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เจ้าหน้ากองสวัสดิการ และผู้นำชุมชน ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564

0

 จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีนฯ สพฐ.เขต3 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานกักตัวฯ วัดป่าไม้น้อย

Posted by:

#ภารกิจ อบต.โพนงาม
#ทีมกู้ชีพ #ทีมป้องกัน ผลัดเปลี่ยนเวรเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
#กองสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีนฯ สพฐ.เขต3
#กู้ชีพ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานกักตัวฯ วัดป่าไม้น้อย

0

รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

Posted by:

🌟รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
(Annual Report on Local Performance Assessment ):LPA2564🌟
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
🌟ผลรวมเฉลี่ย ร้อย 90.83 🌟🎉

0