ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

#ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มาประจำการจุดฉีดวัคซีน ที่ สพป.อุดรธานี เขต 3
#ป้องกันฯ เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้มาฉีดวัคชีนฯ
#กู้ชีพ พ่นยาฆ่าเชื้อฯ หลังภารกิจฉีดวัคชีนฯให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโพนงาม เสร็จสิ้น

0

ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์, อสม. และให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้มารับวัคชีน

Posted by:

วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี,นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน , นายรุ่งเรือง ปัณณราช สาธารณสุขอำเภอหนองหาน นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ,รองนายกฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์, อสม. และให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้มารับวัคชีนฯ เข็มแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0