นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับการฉีดวัคชีนฯ เข็มที่ 2 และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการฉีดฉีดวัคชีเพื่อบริการประชาชน ณ สพฐ. เขต 3 อุดรธานี

Posted by:

วัน อังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับการฉีดวัคชีนฯ เข็มที่ 2 และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการฉีดฉีดวัคชีเพื่อบริการประชาชน ณ สพฐ. เขต 3 อุดรธานี

0

จัดแถวผลัดเปลี่ยนเวรยามก่อนการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

#กู้ชีพ #ป้องกัน จัดแถวผลัดเปลี่ยนเวรยามก่อนการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0

นายก อบต.โพนงาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวางท่อระบายน้ำในชุมชน บ้านโพนงาม หมู่15

Posted by:

วันที่13 ก.ย.2564 นาย เกียรติศักดิ์ ดวงพรม
นายก อบต.โพนงาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวางท่อระบายน้ำในชุมชน บ้านโพนงาม หมู่15
0