ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในวันเลือกตั้ง วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-148420 กด 1

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไปกัน
………………………………………..
#ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
#หมายเลขโทรศัพท์042148420

0