ท่าน ยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.16 น.
ท่าน ยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ศูนย์ประสานงานฯ อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน

ขอขอบคุณท่านและทีมงานเป็นอย่างสูง

0