ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.-17:00 น.
#พกบัตรประชาชนเข้าคูหากากบาทเลือกคนดีพัฒนาตำบลกันนะคะ
…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0