ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

Add a Comment