จัดแถวผลัดเปลี่ยนเวรยามก่อนการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

#กู้ชีพ #ป้องกัน จัดแถวผลัดเปลี่ยนเวรยามก่อนการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0

Add a Comment