นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับการฉีดวัคชีนฯ เข็มที่ 2 และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการฉีดฉีดวัคชีเพื่อบริการประชาชน ณ สพฐ. เขต 3 อุดรธานี

Posted by:

วัน อังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. นายเกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับการฉีดวัคชีนฯ เข็มที่ 2 และจัดเจ้าหน้าที่ประจำการฉีดฉีดวัคชีเพื่อบริการประชาชน ณ สพฐ. เขต 3 อุดรธานี

0

Add a Comment