ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Posted by:

วัน พุธ ที่ 29 กันยายน 2564 รองปลัด ผอ.กองสวัสดิการและ ผอ.กองคลัง ประชุมชี้แจงกับผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

0

Add a Comment