มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อม ผอ. กองสวัสดิการ สังคม ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองคลัง มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว จำนวน 19 ชุด ให้กับผู้นำหมู่บ้านโพนงามหมู่ 15 เพื่อนำจ่ายให้กับผู้กับตัวจำนวน 19 ครัวเรือน

0

Add a Comment