อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายศิริพงษ์ มุขศรี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเปิดการอบรมฯในครั้งนี้ และให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้งฯ

และในเวลา 13:00 น. นายวารินทร์ ประจงสาร จนท.กกต.ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินการงานเลือกตั้ง ในครั้งนี้ด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

Add a Comment