อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน

Posted by:

วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รปภ.) ประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 2 จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 77 คน โดยมี นายยืนยง มะยุโรวาท ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงเอมอร มนิสสาร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำการดำเนินงานการเลือกตั้งฯ ในครั้งนี้

…………..
#เลือกตั้งท้องถิ่น
#ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทรศัพท์ 042-148420
#ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส

0

Add a Comment