องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
เบอร์โทรศัพท์ : 042-148420
โทรสาร : 042-217440
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม