องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศ เจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตของผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล อบต.โพนงาม ตุลาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1