messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนการจัดซืื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 162
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 145
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1