องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การตรวจสอบภายใน
insert_drive_file สรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการใช้รถและรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1050
insert_drive_file ประกาศทบทวนแผนการการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file รายงานการจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ประกาศการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 583
photo ประกาศทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี 2565-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
photo ประกาศแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
photo สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1