messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การตรวจสอบภายใน
แผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยรับตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2567-2571 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
สรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการใช้รถและรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1677
ประกาศทบทวนแผนการการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
ประกาศรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
รายงานการจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
ประกาศการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 707
ประกาศทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี 2565-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 608
ประกาศแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1