messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือสำหรับประชาชน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
แบบฟอร์ม ใบรับคำขอใบอนุญาต-ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
แบบฟอร์ม คำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 486
13.แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ( แบบ ขถด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 841
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ( แบบ ขถด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 526
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ( แบบ ข.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
แบบฟอร์ม การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
แบบฟอร์ม การขออนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์ม ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 785
แบบฟอร์ม การขออนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์ม ขอใบอนุญาตอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ( แบบ ข.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
.แบบฟอร์ม คำขอยกเลิกงทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3654
แบบฟอร์ม คำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 561
แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบแจ้งรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.9) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451
แบบฟอร์ม แบบอุธรณ์ภาษีป้าย (ป.ภ.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการภาษีป้าย ( ป.ภ. 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7990
แบบฟอร์ม แบบรับชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3