องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สายด่วนโทร : 08-2868-0135
นางสาวนิภาพร น้อยปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สายด่วนโทร : 08-7011-1403
นางสาวเกศิริ ขาวขำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายณัฐดนัย มูลมัส
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
สายด่วนโทร : 0935021707