องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายอดิชาติ ฉ่ำไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-2868-0135
นางสาวนิภาพร น้อยปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 08-7011-1403
นางสาวเกศิริ ขาวขำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเมษาชล โยธี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 093-326-8921
นางสาวสุกัลยา แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0824952915
นายเจษฎา บอมโคตร
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 0613700387