องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบหมาย ให้ นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางสาวสิรินทร พาดี ผอ.กองสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน เยี่ยมบ้าน คุณแม่คำภา อุดทะดาดวง ผู้ป่วยติดเตียง บ้านดอนบาก หมู่ 9 ตำบลโพนงาม ……… องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ติดต่อสอบถาม โทร. 0-421-48420
ผู้โพส : admin