องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง รวม 7 หมู่บ้าน ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
ผู้โพส : admin