องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทีมงานป้องกัน /กู้ภัย /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน ตลอดทั้งสัปดาห์ -ติดป้าย บ้านโพนงาม หมู่ 1,บ้านนิคมหนองตาลหมู่ 2,บ้านทุ่งยั้ง หมู่4 ,บ้านโคกพัฒนา หมู่17 -กองช่างและทีมป้อมกันและกูชีพทำการซ่อมถนนบ้านโคกพัฒนา หมู่ 17 ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
ผู้โพส : admin