องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
ผู้โพส : admin