messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคมและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน
ผู้โพส : admin