ชื่อเรื่อง : ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and Transparency Assessment 2022) (IIT)

ชื่อไฟล์ : em0g3DPFri83020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้