องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี


QR สำหรับแจ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 20
สัปดาห์นี้6,354
เดือนนี้24,215
ปีนี้290,580
ทั้งหมด552,102

camera_alt ภาพกิจกรรม
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจพื้นที่สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มหมูที่บ้านหนองสองห้อง
#ภารกิจกองช่าง #ไฟฟ้า #ป้องกันฯ #กู้ชีพ วันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. งานป้องกันฯ หน่วยกู้ชีพ อบต.โพนงาม น้องบีกองช่าง นำโดยจ่าเอกประสิทธิ์ จันทร์อัมพร ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มใกล้บ้านเรือนประชาชนบ้านโพนงาม ม.1 ...
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา10:35 น. นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามออกตรวจงานการขุดลอกกำจัดวัชพืชในลำห้วยจิกเนิ่ง และห้วยดาล โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรฯจากสำนักงานพัฒนา ภาค2...
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 #กองสวัสดิการและกองช่างลงพื้นที่ เตรียมซ่อมแซมบ้าน นางจ่อย โหนดไทสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 #ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ตัดต้นไม้บ้านโพนงามหมู่1และวัดป่าบ้านศาลา
วัน พุธ ที่ 18 พฤษาคม 2565 #ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ตัดไม้ปกคลุมสายไฟถนนสายบ้านดอนยางเดี่ยว ม.10
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 #ภารกิจกองช่าง นายบดินทร์ โพธิ์สุวรรณพร ผู้ช่วยช่างโยธา ออกคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองดินจี่ ม.12 ตำบลโพนงาม
ภารกิจกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านดอนยางเดี่ยว ม.10 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านหนองดินจี่ ม.12 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนิคมหนองตาล ม 20
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder รายงานงบการเงิน
รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview43
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
รายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-5182-7918
นายอรุณ ไชยวงษา
รองปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-3321-1018
นายอรุณ ไชยวงษา
รองปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-3321-1018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
25/05/2565
25/05/2565
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
สน.คท.
23/05/2565
25/05/2565
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565
[เอกสาร]
[เอกสาร]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
23/05/2565
25/05/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/05/2565
25/05/2565
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กพส.
25/05/2565
25/05/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
กค.
25/05/2565
25/05/2565
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[เอกสาร]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ