องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
QR สำหรับแจ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 241
สัปดาห์นี้3,414
เดือนนี้17,501
ปีนี้210,012
ทั้งหมด399,023

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 #ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองดินจี่ หมู่12 จำนวน3จุด .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง รวม 7 หมู่บ้าน ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
#ภารกิจงานป้องกันฯ #กู้ชีพ วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 08:35 ออกรับผู้ป่วยบ้านนิคมหนองตาลหมู่ 2 อาการชักเกรง หกล้ม มีแผลฉีดขาดใต้คาง ปฐมพยาบาล เบื้องต้น นำส่งรพ.หนองหาน 10:12 ออกรับผู้ป่วย ม.12 อาการ วิงเวียน ศรีษะ อาเจียนร่วม...
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นายบุญมี บอมโครต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ นายแสวง แสนโคตร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบสภาพถนนชำรุด บ้าน ดอนยางเดี่ยว หมู่ 10 ......................
วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านนิคมหนองตาล หมู่ 2 .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทีมป้องกัน/กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ออกบริการแก่ประชาชนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทีมงานป้องกัน /กู้ภัย /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน ตลอดทั้งสัปดาห์ -ติดป้าย บ้านโพนงาม หมู่...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.อบต.โพนงาม
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918

รองปลัด อบต.โพนงาม

รองปลัด อบต.โพนงาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/09/2565
29/09/2565
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กศ.
26/09/2565
29/09/2565
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน
กสว.
28/09/2565
29/09/2565
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
29/09/2565
29/09/2565
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
[เอกสารแนบ]
กม.
28/09/2565
29/09/2565
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น
กศ.
29/09/2565
29/09/2565
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ