องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

QR สำหรับแจ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 1938
เดือนนี้8,368
ทั้งหมด230,535

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม...
#ภารกิจกองช่าง #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม -ซ่อม ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอนบาก หมู่ 9 -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านศาลา หมู่21 -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านสะคาม หมู่3 ............ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
ขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจงานก่อสร้างบ้าน นางบัวลอง ผายเงิน บ้านหนองดินจี่ หมู่ 12 .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายทองสุข จันทร์อัมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายนพดล นามไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ เจ้าที่กองศึกษาและกองช่าง ออกสำรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญประชาชนตำบลโพนงามทุกครัวเรือน กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย ประดับธงชาติ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview18
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview13
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview15
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview14

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
25/01/2566
25/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสว.
25/01/2566
25/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
สน.บถ.
23/01/2566
25/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล
กค.
25/01/2566
25/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สน.คท.
24/01/2566
24/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28
[รุ่นที่ 26 - 28]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ