องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
QR สำหรับแจ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 786
เดือนนี้8,368
ทั้งหมด230,535

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญประชาชนตำบลโพนงามทุกครัวเรือน กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย ประดับธงชาติ...
#ภารกิจกองช่าง #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม -ซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านนิคมหนองตาล หมู่20 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านสะคาม หมู่ 3 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านศาลา หมู่ 21 ……………….. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ณ หนองทุ่งยั้ง .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4
วัน อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อม คณะผู้บริหาร และ นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รองปลัด อบต.โพนงาม นางสาววิไลลักษณ์...
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหนองทุ่งยั้ง ณ พื้นที่สาธารณะหนองทุ่งยั้ง ...
#ภารกิจงานป้องกันฯ #กู้ชีพ #กองช่าง #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เจ้าหน้าที่ อบต.โพนงาม ออกตัดต้นไม้ ตัดหญ้า สองข้างทางเส้นระหว่าง บ้านโพนงาม หมู่ 15 - บ้านหนองกอบง...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
กพส.
30/11/2565
01/12/2565
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ
กสว.
30/11/2565
01/12/2565
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
30/11/2565
01/12/2565
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
01/12/2565
01/12/2565
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู
[เอกสารแนบท้าย]
กพส.
30/11/2565
30/11/2565
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ