messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ช่องทางการแจ้งปัญหา

สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้5,923
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)148,091
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาประเด็นสังคม[5 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา[5 เมษายน 2567]
ดูข้อมูลสุขภาพทางเพศ หรือแจ้งปัญหา[4 เมษายน 2567]
อีกหนึ่งก้าวพัฒนา แจ้งปัญหาผ่าน traffy fondue[4 เมษายน 2567]
 
check_circle แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
โครงการป้องกันและควบคุมพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
โครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
เข้าร่วมโครงการสังคมสร้างสรรค์แบ่งปันให้คนพิการ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2567
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด.อบต.โพนงาม
ออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัยในช่วงวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือมกราคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview36
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview28
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview30
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ