องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วัน พุธ ที่22 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น.-12:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา... [22 มิถุนายน 2565]
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ตัดต้นไม้แนวสายไฟบ้านศาลาหมู่ที่7และหมู่21 ……… องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 [21 มิถุนายน 2565]
#ภารกิจกองช่าง #งานไฟฟ้า วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านดอนบาก -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่บ้านโคกหมู่17 -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่บ้านนิคมหมู่ที่20 ……. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม... [20 มิถุนายน 2565]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นาย อดิชาติ ฉ่ำไธสง ผู้อำนวยการกองศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับออกตรวจงาน 'โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน' บ้านดงคำ ม.16 และ ม.8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ................. [16 มิถุนายน 2565]
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจพื้นที่สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โรงงานศูนย์กระจายสินค้า บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่14 ร้านรับซื้อของเก่า บ้านดงคำ หมู่ที่8 และ พีเค รีสอร์ท... [16 มิถุนายน 2565]
#ภารกิจกองช่าง #งานไฟฟ้า วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนางิ้ว ม.11 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนิคมหนองตาล ม.2 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านศาลา ม.21 (จำนวน 2จุด) …….... [14 มิถุนายน 2565]
วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบหมาย ให้ นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางสาวสิรินทร พาดี ผอ.กองสวัสดิการ... [14 มิถุนายน 2565]
13 มิ.ย. 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.โพนงาม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 หมู่ 8 บ้านดงคำ [13 มิถุนายน 2565]
วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนงาม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นำโดย นายสุนันท์ บุญใบ ... [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นำโดยนายกสุนันท์ บุญใบ นายก อบต.โพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โพนงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ... [7 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 - 10 (ทั้งหมด 363 รายการ)