องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม [22 มีนาคม 2566]
เปิดรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม [15 มีนาคม 2566]
วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 กองสวัสดิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เก็บเอกสารผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน [1 มีนาคม 2566]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคมและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือปรับปรุงและซ่อมแซมบ้าน [28 กุมภาพันธ์ 2566]
จัดกิจกรรม “โครงการแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จำนวน 6 แห่ง ณ ลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม [23 กุมภาพันธ์ 2566]
ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันทักษะของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2566 [23 กุมภาพันธ์ 2566]
วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบหมายให้นายทองสุข จันทร์อัมพร นายนพดล นามไพร รองนายกฯ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร... [16 กุมภาพันธ์ 2566]
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนพร้อมทั้งจ่ายเบี้ยยังชีพฯ... [7 กุมภาพันธ์ 2566]
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร และ นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม... [17 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 - 10 (ทั้งหมด 466 รายการ)