องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 #ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองดินจี่ หมู่12 จำนวน3จุด .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 [26 สิงหาคม 2565]
วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง รวม 7 หมู่บ้าน ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 [25 สิงหาคม 2565]
#ภารกิจงานป้องกันฯ #กู้ชีพ วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 08:35 ออกรับผู้ป่วยบ้านนิคมหนองตาลหมู่ 2 อาการชักเกรง หกล้ม มีแผลฉีดขาดใต้คาง ปฐมพยาบาล เบื้องต้น นำส่งรพ.หนองหาน 10:12 ออกรับผู้ป่วย ม.12 อาการ วิงเวียน ศรีษะ อาเจียนร่วม... [24 สิงหาคม 2565]
วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นายบุญมี บอมโครต ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ นายแสวง แสนโคตร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบสภาพถนนชำรุด บ้าน ดอนยางเดี่ยว หมู่ 10 ...................... [24 สิงหาคม 2565]
วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ................... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 [23 สิงหาคม 2565]
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านนิคมหนองตาล หมู่ 2 .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 [22 สิงหาคม 2565]
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทีมป้องกัน/กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ออกบริการแก่ประชาชนตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา [19 สิงหาคม 2565]
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทีมงานป้องกัน /กู้ภัย /กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ประชาชน ตลอดทั้งสัปดาห์ -ติดป้าย บ้านโพนงาม หมู่... [19 สิงหาคม 2565]
วันพุธ ที่17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ บุญใบ นายก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพร้อมคณะผู้บริหารและ นายแสวง แสนโคตรผู้อำนวยการกองช่าง รับมอบป้ายรณรงค์ความปลอดภัยจราจรทางถนนสำหรับใช้ในตำบลโพนงาน ... [17 สิงหาคม 2565]
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายนพดล นามไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และ นายยงค์ยุท สุวรรณพล เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม... [16 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1 - 10 (ทั้งหมด 410 รายการ)