องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานงบการเงิน
insert_drive_file รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file รายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งแก่ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file การรายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file งบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file งบทดลอง พฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file งบทดลอง สิงหาคม 2652 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 2 สิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2