องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานงบการเงิน
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.อบต.โพนงาม
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3