messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ช่องทางการแจ้งปัญหา

สถิติ sitemap
วันนี้ 85
เดือนนี้5,923
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)148,091
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาประเด็นสังคม[5 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา[5 เมษายน 2567]
ดูข้อมูลสุขภาพทางเพศ หรือแจ้งปัญหา[4 เมษายน 2567]
อีกหนึ่งก้าวพัฒนา แจ้งปัญหาผ่าน traffy fondue[4 เมษายน 2567]
 
check_circle แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.โพนงาม
ออกตรวจให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และออกตรวจข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นการเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านศาลา
ออกตรวจปัญหาข้อร้องเรียน เรื่องปัญหากลิ่นเหม็น ณ โรงงาน ไทยฮั้วยางพารา จำกัด
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
ปฐมนิเทศน์ผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือมกราคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview49
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview39
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview42
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview30
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview34

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview58

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567 ศพด.บ้านศาลา
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
โทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-5182-7918
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รองปลัด อบต.โพนงาม
โทร : 09-7316-2555
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ