messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อชุดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมพาหนะนำโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกมุมวัดดงคำวราราม - สี่แยกบ้านนางสมบูรณ์ โสตถิบุรุษ บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำข้างวัดป่าบ้านศาลา ไปเมรุ บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน(เมรุ) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อเก้าอี้นวม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคม บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อสร้างประตูรั้วและลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางอรวรรณ ไบร์ท ไปหน้าบ้านนางเสาภาค วรรณสา บ้านโคก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าบ้านนางอมิตา บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างตลาดนัดบ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ แยกมุม รร.บ้านดงคำ(ต่อจากเดิม)-บ้านนางดวงดาว ฝ้ายสีงามบ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทองจันทร์ น้อยเสนา - บ้านนางทองเพชร หอมวันทาบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าวัดโนนสำราญ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลากลางบ้านต่อจากร่องเดิม บ้านศาลา หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาตามโครงการตรวจประเมินคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ทะเบียน ๘๓-๗๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพทะเบียน ทะเบียน ขท-๑๗๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยดานตอนบน บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ ไปบ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้วยจางตอนบน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคม บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน เพื่อใช้ในการแข่งขันตามโครงการแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุฝึกสำหรับทำเสื้อมัดย้อม โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคสล.รอบเมรุวัดสะนันทะวัน บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์การห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนา ป้องโตถึงบ้านนางละมุล สีหาโคตร บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อประจักษ์ สงวนรักษ์ บ้านดงคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อยด้านทิศตะวันออก บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อยด้านทิศตะวันออก บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อย - บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายข้างวัดบ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.ทับถนนคสล.เดิมสายบ้านนายสมเกียรติ จิตติราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ - วัดป่าอนัตตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้านนายบัวผัน พลยาง บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายทองสุข คำโคตรสูนย์ บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะคาม - บ้านหนองแก เชื่อมวัดป่าบ้านสะคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 528 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11