องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ - บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙- บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองดินจี่ หมู่12 – บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-07 สายบ้านศาลา หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น อด.143-07 สายบ้านศาลา ม.7 -บ้านโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม. เรื่องผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่13 บ้านดอนบาก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 13 – หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกส่วางนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-04 สายบ้านโคกส่วางนาดี หมู่ที่ 13-บ้านดอนบาก หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.143-06 สายบ้านศาลา หมู่ที่ 21บ้านหนองเต่า ตำบลดอนหายโศก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2