องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์งดเว้นการเผาป่า/แปลงเกษตร เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ป 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-01 สายบ้านนิคมหนองตาล-บ้านดอนยางเดี่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญประชาชนตำบลโพนงามทุกครัวเรือน กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเป็นพัสดุที่แทงจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน(พด.2) ในปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีขายทอดตลาด(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6