องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความเพิ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงาส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
photo ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and Transparency Assessment 2022) (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and transparency Assessment 2022) (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 66
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ผลการประหยัดพลังงานของ อบต.โพนงาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่งนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 /2565 อนุมัติโดย ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครฯ(ส.ถ./ผ.ถ.4/4)และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม(ส.ถ./ผ.ถ.4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลโพนงามผู้สน สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5