องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo #กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โพนงามคัพ ทั้งหมด3 รุ่น -รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี -รุ่นประชาชนทั่วไป -รุ่นอาวุโส 40 ปีขึ้นไป *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 ก.ค. 65 *รับเฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาในเขตพื่นที่ตำบลโพนงาม *แข่งขันในวันที่ 23, 24 ,30 ,31 ก.ค.65 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.093-5021707 ………..... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความเพิ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงาส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and Transparency Assessment 2022) (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and transparency Assessment 2022) (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 108
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ผลการประหยัดพลังงานของ อบต.โพนงาม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่งนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo ประชาสัมพันธ์การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและสถานที่ที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
1 - 20 (ทั้งหมด 95 รายการ) 1 2 3 4 5