องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพ โรคไข้หวัดใหญ่ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการใช้รถและรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page ประชาสัมพันธ์ : ประกาศของกรมการปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 บ้านงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซืื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
insert_drive_file เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview105

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo บันทึกประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม