องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
find_in_page กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนร่วมรณรงค์งดเว้นการเผาป่า/แปลงเกษตร เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ป 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-01 สายบ้านนิคมหนองตาล-บ้านดอนยางเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกวดราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙- บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview113

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซืื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview90

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo บันทึกประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม