องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
check_circle แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี
วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.-16:00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี โดย นายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผอ.สปจ.อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน...
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์สว่าง บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โครงการเข้าค่ายเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามต่อต้านยาเสพติด
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และนางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านกับผู้ด้อยโอกาศ...
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และนางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบหลังคาและประตูให้แก่ นางยงใย แสงใส...
“โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพ โรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประชาสัมพันธ์ : ประกาศของกรมการปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
การป้องกันโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
รายงานผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview61
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview44
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview41
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview43
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview63

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook