องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญประชาชนตำบลโพนงามทุกครัวเรือน กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย ประดับธงชาติ...
#ภารกิจกองช่าง #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม -ซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านนิคมหนองตาล หมู่20 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านสะคาม หมู่ 3 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านศาลา หมู่ 21 ……………….. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
ภาพบรรยากาศประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ณ หนองทุ่งยั้ง .............. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4
วัน อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อม คณะผู้บริหาร และ นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รองปลัด อบต.โพนงาม นางสาววิไลลักษณ์...
วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นายยืนยง มะยุโรวาท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหนองทุ่งยั้ง ณ พื้นที่สาธารณะหนองทุ่งยั้ง ...
#ภารกิจงานป้องกันฯ #กู้ชีพ #กองช่าง #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เจ้าหน้าที่ อบต.โพนงาม ออกตัดต้นไม้ ตัดหญ้า สองข้างทางเส้นระหว่าง บ้านโพนงาม หมู่ 15 - บ้านหนองกอบง...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook