องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file สรุป แผนการดำเนินงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน อบต โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สรุปแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2