องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สรุป แผนการดำเนินงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน อบต โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2