messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนพาณิชน์
คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
คำขอตรวจค้นเอกสาร-รับรองสำเนาเอกสาร-ใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อีเล็คทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
หนังสอบมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
แบบคำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
คำแนะนำยกเลิกทำบียนพาณิชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
คำแนะนำเปลี่ยนแปลงรายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1