องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ดำเนินการจัดการความเสี่ยงล่าสุด 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความสี่ยงการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1