องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file มาตราการการใช้ดุลยพินิจ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1