องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน-ผอ.กอง-ปี-65
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัด-อบต.ปี65
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน-ผอ.กอง-ปี-65
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด-ปี65
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ-ปี65
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
photo คำสั่งอำเภอหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
photo คำสั่งอำเภอหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องแต่งตั้งบุคคลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัด-อบต.ปี64
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด-อบต.-ปี-64
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ-ปี64
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1