องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คำสั่ง
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกำลังพลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน-ผอ.กอง-ปี-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัด-อบต.ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน-ผอ.กอง-ปี-65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด-ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ-ปี65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo คำสั่งอำเภอหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo คำสั่งอำเภอหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องแต่งตั้งบุคคลเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการปลัด-อบต.ปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด-อบต.-ปี-64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ-ปี64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1