ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ชื่อไฟล์ : O5zc4q3Mon24426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้