ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน โซฟาเข้ามุม ขนาด ๕ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง