องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
วัน พุธ ที่22 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น.-12:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 ด้านกสรบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (ชั้นล่าง ) …… องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สอบถามข้อมูลโทร. 0-4214-8420
ผู้โพส : admin